Giới thiệu về South Downs Online

South Downs Online, LLC là một blog dựa vào cộng đồng có mục đích cung cấp kiến ​​thức và nội dung dựa trên web của blog, sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, quan chức chính phủ, nông dân và bất cứ ai quan tâm đến nông nghiệp và lâm nghiệp. Mục tiêu của nó là liên kết đến các nghiên cứu và bài báo khác nhau về các khía cạnh khác nhau của nông nghiệp và lâm nghiệp, tầm quan trọng của nó trong thế giới hiện đại thông qua nghiên cứu ảnh hưởng sinh thái và vai trò của nó trong phát triển bền vững.

Anthony Morgan là người sáng lập và ý tưởng này bắt đầu vào năm 2014 khi ông là một sinh viên nông nghiệp. Anh ta luôn quan tâm tới việc nuôi. Và ông luôn ủng hộ sự cân bằng giữa hiện đại hóa và nông nghiệp. Ông biết tầm quan trọng của nó đối với phát triển bền vững. Nhưng phần lớn những người bạn của ông ta nằm ngoài ngành nông nghiệp đều biết chút ít về nông nghiệp và lâm nghiệp. Tuy nhiên, những người trong ngành công nghiệp này rất đam mê về nó và rất nhiều ý tưởng tuyệt vời đang được thông qua. Anthony nghĩ rằng một nỗ lực thống nhất để thúc đẩy nông nghiệp và lâm nghiệp trong và không có vòng tròn phải được thực hiện. Và chỉ có một vài blog cam kết nỗ lực này.

South Downs trực tuyến, LLC. nhằm mục đích cung cấp truy cập như vậy cho công chúng cũng như là một diễn đàn hoạt động trao đổi ý tưởng về những thách thức và những phát triển gần đây trong lâm nghiệp và nông nghiệp. Cho dù đó là về công nghệ mới nhất về sản xuất cây trồng hoặc sự hiểu biết cơ bản nhất về lượng mưa, thì có một nơi dành cho bất cứ ai quan tâm đến lĩnh vực có giá trị này. Nông nghiệp và lâm nghiệp luôn là một phần của sự tiến bộ của nền văn minh. Nó không bao giờ thay thế, nó chỉ phát triển thông qua công nghệ. Ngay cả trong thế giới hiện đại này, nơi mà nguồn tài nguyên bền vững đóng vai trò rất quan trọng cho sự sống còn của con người, cả nông nghiệp và lâm nghiệp đều cần thiết hơn bao giờ hết. Tham gia thảo luận. Liên hệ với chúng tôi hoặc ghé thăm chúng tôi tại 13831 Northwest Fwy, Houston, TX 77040.